Đầu ghi hình dahua XVR1A04

    1.350.000 VNĐ 800.000 VNĐ